Print Friendly, PDF & Email

Tırnakları anlamak

%90 oranında sert keratininden oluşan tırnaklarımız, deri altında bulunan matrislerinden sürekli olarak yenilenmektedirler. Doğası gereği geç olan büyüme, genel sağlık durumumuza, matrisin durumuna ve yaşına göre değişir.

Tırnakların yapısı

coupe_ongle

Saçlar ve vücuttaki kıllarda olduğu gibi, tırnaklar da, büyük ölçüde keratinden oluşan, derinin ürettiği uzayan parçalardandır. Farklı kısımlardan oluşurlar:

  • Bildiğimiz tırnak, parmağın uç kısmını koruyan, birden fazla sert keratin katmanından oluşan, yarı saydam, dışbükey şekilli bir parçadır. Genellikle soluk pembe renkli olan tırnak, bazı sağlık sorunlarına veya dışarının ısısına göre, beyazımtırak, sarımtırak veya mavimtırak renkler alabilir.
  • Lunula, bilhassa başparmakta belirgin olan, tırnağın üzerindeki yarım ay seklinde, açık renkli alandır.
  • Tırnak eti, tırnağın çıkış yerini kaplayan ve onu koruyan et kıvrımıdır. Bazen lunula kısmını kapladığı olur.
  • Tırnak yatağı, tırnağın üzerine dayandığı ve yapışık durduğu epiderm katmanıdır.
  • Serbest uç, tırnağın parmaktan taşan ve tırnak yatağına yapışmayan kısmıdır.
  • Kök, deri atında, tırnağın tabanında bulunur.
  • Kökün altında bulunan matris, tırnağın canlı kısmıdır: Yeni hücreler (keratinositler) burada üretilirler. Matris hasar gördüğünde, tırnak, maruz kalınan travmanın şiddetine göre, geçici veya kalıcı olmak suretiyle, düzensiz şekilde uzar (renk atması, ayrılma, şekil bozukluğu).

.

Tırnakların uzaması
Tırnakların uzaması, matristen gerçekleşir: Bu şekilde tırnak, yavaş yavaş serbest uç oluşana dek tabanından yenilenir. Matrisin epiderm taban katmanı seviyesinde, sürekli olarak yeni keratinositler üretilir, ardından bunlar yassılaşarak ve sertleşerek, yavaş yavaş yüzeye çıkarlar. Eski hücreler giderek tırnağın serbest ucuna doğru itilirler. Ciltte gözlemlenin aksine, tırnak ölü hücreleri kendiliğinden imha etmez: Onları ancak tırnakları keserek veya törpüleyerek yok ederiz.

Yani tırnakların uzaması süreklidir; tıpkı kıl ve saçlar gibi. Ancak uzama hızı daha yavaştır; ayda yaklaşık 3 mm gibi. Elin bir tırnağının tamamen yenilenmesi için 3 ila 6 ay gerekir. Bu süre ayak tırnağı için ise 12 ila 18 ay arasındadır.

Bu ortalama hız, sağlıklı bir yetişkin için geçerlidir. Çocuklarda, tırnakların uzaması biraz daha fazladır, ancak tırnaklar daha yumuşak ve hassastırlar. Aksine yaşlı kimselerde, tırnak uzama hızı yavaşlar, ancak tırnaklar daha soluk görünümlü, kuru ve kırılgandır.

Discover our solutions: hassas tırnaklar, onikomikoz.